Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Ðặng Kim Hiền
Phượng Các
#1 Posted : Friday, March 25, 2005 4:00:00 PM(UTC)
Phượng Các

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 18,762
Points: 20,218
Woman
Location: Golden State, USA

Was thanked: 690 time(s) in 649 post(s)
Ðặng Kim Hiền


Ðặng Kim Hiền là nhà soạn nhạc và giáo dục âm nhạc chuyên về nhạc truyền thống Việt Nam và nhạc đương đại. Chị sử dụng nhiều nhạc khí Việt Nam thuộc bộ dây và bộ gõ, và nắm vững kỹ thuật thanh nhạc của các truyền thống nhạc Việt. Chị là giảng viên đàn tranh tại Nhạc Viện Sài Gòn từ năm 1980 đến năm 1994. Tại hải ngoại, chị tiếp tục công việc truyền bá âm nhạc Việt Nam và soạn những tấu khúc nhạc đương đại. Các tác phẩm của chị được phát hành trong các CD của Move Records. Tiểu sử, hoạt động, và tác phẩm của chị được ghi nhận trong các từ điển âm nhạc như Oxford Companion to Australian Music, Currency Companion to Music and Dance in Australia, International Who's Who in Music (Classical and Light Classical, 17th edition) và International Who's Who in Classical Music (18th edition).

List of Principal Works
COMPOSITIONS

Inside Outside (2002). For voice, dan tranh (Vietnamese zither), recorder, viola da gamba and percussion. A collaborated work with Ros Bandt. Commissioned by the Australia Asia Foundation.

Shadows of the Warhorse (1999). For dan tranh (Vietnamese zither) and bells

Dance of Light and Darkness (1997). For traditional Chinese quartet: dizi (flute), sheng (mouth organ), erhu (two-stringed fiddle), and yangqin (dulcimer). Commissioned by the Footscray Community Arts Centre for the Australian Chinese Music Ensemble.

Webs of Life (1996). Electro-acoustic composition

Silent Tears (1996). For amplified throat voice, suling (Balinese flute) and percussion

Improvisation on Sa Mac Mode (1996). For dan tranh (Vietnamese zithers), and dan bau (Vietnamese monochord)

Northern Spring (1995). For voice, dan tranh (Vietnamese zither) and percussion

Inspiration on a South Vietnamese Folk Melody (Khúc Ngẫu Hứng Trên Điệu Hò Đồng Tháp) (1982). For dan tranh (Vietnamese zither)

ARRANGEMENTS

Various arrangements of Vietnamese traditional melodies for dan tranh and ensembles of Vietnamese instruments.

SOUND RECORDINGS

Sound recordings featuring compositions and/or performances by Dang Kim Hien:

Flight. 2002. One CD. The Boite

Scent of time : Australian Compositions for Asian Instruments and Voices. 2002. One CD. Move Records, MD 3263

Echoes of Ancestral Voices : Traditional Music of Vietnam. 1997. One CD. Move Records, MD 3199

Landscapes of Time: Contemporary Sound Art of Vietnam. 1996. One CD. Move Records, MD 3197
tienve
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.