Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

13 # Hùynh Bùi Anh Tú _ Q8 # Người bảo trợ : NhanAi
gdt
#1 Posted : Saturday, August 11, 2007 4:00:00 PM(UTC)
gdt

Rank: Newbie

Groups: Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 653
Points: 0

Học sinh khá niên khóa 2006-2007.
Tiếp tục nhận học bổng niên khóa 2007-2008
Người bảo trợ: NhanAi


http://www.phunuviet.org.../topic.asp?TOPIC_ID=3792
TieuPhong
#2 Posted : Sunday, September 16, 2007 2:23:56 AM(UTC)
TieuPhong

Rank: Newbie

Groups: Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 472
Points: 0

Tường trình chuyến trao học bổng đợt 1 năm học 2007-2008 cho Anh Tú:


Số tiền học bổng:Mẹ Anh Tú nhận số tiền học bổng:

Anh Tú viết thư cảm ơn và ký nhận:


Thư cảm ơn của Anh Tú gửi cho vị ân nhân bảo trợ:Ký Nhận:gdt
#3 Posted : Thursday, June 5, 2008 11:04:38 PM(UTC)
gdt

Rank: Newbie

Groups: Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 653
Points: 0

Tiếp tục báo cáo tình hình học tập trong năm nay của các em học sinh khu vực Saigon

Tú được mẹ chở đi cắt tóc kiểu gì không biết Eight Ball
Năm nay Tú vẫn là hs kháViết thơ


Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.