Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Hình sách
oc huong
#1 Posted : Monday, November 20, 2006 4:00:00 PM(UTC)
oc huong

Rank: Newbie

Groups: Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 1,180
Points: 0

Qúi vị ơi,

Ai đã có quyển sách trên nay thì chịu khó chụp hình cả mặt trước và mặt sau để mình dễ giới thiệu với các trang net khác.

OH
Vi_Hoang
#2 Posted : Tuesday, November 21, 2006 12:53:25 PM(UTC)
Vi_Hoang

Rank: Advanced Member

Groups: Moderator
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 1,407
Points: 48
Woman
Location: California, Santa An a

Was thanked: 1 time(s) in 1 post(s)
Đây nè OHoc huong
#3 Posted : Tuesday, November 21, 2006 3:56:22 PM(UTC)
oc huong

Rank: Newbie

Groups: Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 1,180
Points: 0

Vi Hoàng....KissesRose
OH
Phượng Các
#4 Posted : Tuesday, November 21, 2006 4:24:33 PM(UTC)
Phượng Các

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 18,606
Points: 19,755
Woman
Location: Golden State, USA

Was thanked: 660 time(s) in 620 post(s)
Chị VH, Cooling


ngodong
#5 Posted : Sunday, November 26, 2006 12:07:52 PM(UTC)
ngodong

Rank: Advanced Member

Groups: Moderator, Editors
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 3,438
Points: 1,170
Woman

Thanks: 86 times
Was thanked: 35 time(s) in 34 post(s)

Em đề nghị gởi hình này đi quảng cáo vì rõ ràng và dễ cho các website khác mang lên mạng - hình quển sách mở ra không có chuyên nghiệp hi hi hi.
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.