Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

An ủi vợ - (sưu tầm)
Chín Út
#1 Posted : Tuesday, October 26, 2004 4:00:00 PM(UTC)
Chín Út

Rank: Newbie

Groups: Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 693
Points: 0


Bố Sao Biển an ủi vợ:
- Con gái mình lấy chồng, chúng ta đã cất đi được một gánh nặng. Sao mặt bà cứ buồn rầu rầu thế? Bà phải vui lên mới phải chứ.

- Nhưng mình đẩy gánh nặng sang cho người khác như thế, liệu có ác quá không ông?
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.