Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Đức đổi chế độ an sinh
Phượng Các
#1 Posted : Friday, December 31, 2004 4:00:00 PM(UTC)
Phượng Các

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 18,762
Points: 20,218
Woman
Location: Golden State, USA

Was thanked: 690 time(s) in 649 post(s)
Đức đổi chế độ an sinh


Một đạo luật cải tổ an sinh xã hội mang tính mạnh dạn nhất ở Đức bắt đầu có hiệu lực.
Đạo luật này cắt bỏ trợ cấp cho người thất nghiệp dài hạn.
Luật cũng cưỡng ép những người này phải làm các việc mà họ gọi là cho lợi ích công cộng.
Với mỗi giờ lao động họ sẽ sẽ được trả 1 Euro, tức là bằng khoảng 1 phần 20 lương trung bình ở Đức.
Thủ tướng Đức Gerhard Schroeder nói đạo luật này nhắm vào lối tư duy nằm nhà ăn trợ cấp của dân Đức.
Hiện ở đây mức độ thất nghiệp cao đến 10 phần trăm.
Bình luận về biện pháp mới này, các tổ chức từ thiện hàng đầu nước Đức nói những người thất nghiệp dài hạn sẽ khó có thể xoay xở cho cuộc sống gia đình.
Họ dự báo sẽ có gần nửa triệu trẻ em bị rơi vào cảnh đói nghèo.


Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.