Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Luận về chữ Hôn
viethoaiphuong
#1 Posted : Friday, July 30, 2010 4:00:00 PM(UTC)
viethoaiphuong

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 10,885
Points: 15,813

Thanks: 861 times
Was thanked: 701 time(s) in 699 post(s)

Luận về chữ Hôn

Mong được hôn gọi là .......... Cầu hôn
Vừa mới hôn gọi là ................. Tân hôn
Hôn thêm cái nữa gọi là ......... Tái hôn
Đang hôn mà bị đẩy ra gọi là .....Từ hôn
Không cho mà cứ hôn gọi là ..... Ép hôn
Hẹn sẽ hôn mà chưa hôn gọi là ..... Hứa hôn
Cái hôn của vua gọi là .......... Hoàng hôn
Hôn chia tay gọi là ............... Ly hôn
Hôn vào không trung gọi là ..... Hôn gió
Hôn trong mơ gọi là ............ Hôn ước
Hôn quá sớm thì gọi là ........ Tảo hôn
Rất thích hôn gọi là ............. Kết hôn
Hôn mà bị hôn lại gọi là ..... Đính hôn
Hôn con thú trong nhà gọi là ..... Hôn thú
Hôn người lính thì gọi là ............ Hôn Quân

Smile
Users browsing this topic
Guest (2)
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.