Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Ủy Ban Cứu Người Vượt Biển BP SOS
hoanglanchi
#1 Posted : Tuesday, January 31, 2006 4:00:00 PM(UTC)
hoanglanchi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 406
Points: 408

Thanks: 4 times
Was thanked: 7 time(s) in 7 post(s)
ỦY BAN CỨU NGƯỜI VƯỢT BIỂN BPSOS

Tại Chùa Bồ Đề, New Orlean, hiện có 50 gia đình tỵ nạn Katrina đã được cứu trợ qua cơn khẩn cấp nhưng bây giờ vẫn còn đang thiếu thốn nhiều ở giai đọan phục hồi.

Xin mời nghe Lan Chi thu âm Đại Đức Thích Thông Đức, Chùa Bồ Đề và Ô Phú Nguyễn, Đại Diện Ủy Ban Cứu Người Vượt Biển BP SOS.

Giữa chương trình là nhạc phẩm Katrina, xin đừng quay lại, Đỗ Quân phổ thơ Mạc phương Đình và trình bày
Xin click vào link sau để nghe.Thời gian 25 phút . Ước mong đồng bào tiếp tay cùng BPSOS để cứu giúp đồng bào.

http://doquan.net/lanchi/sos/neworlean.mp3

BPSOS
6066 Leesburg Pike,Suite 100,Falls Church VA 22041

Web site:
htttp://bpsos.org

Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.