Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Xin lưu ý khi đánh máy bài viết
Phượng Các
#1 Posted : Monday, May 9, 2005 4:00:00 PM(UTC)
Phượng Các

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 18,674
Points: 19,959
Woman
Location: Golden State, USA

Was thanked: 668 time(s) in 628 post(s)
Xin các tác giả vui lòng sóat lại trước khi gởi đi:

- Xin xem kỹ chính tả và các dấu hỏi ngã.
- Các dấu chấm câu bao giờ cũng đi sát chữ trước đó (không có space).
- Sau dấu phết, dấu chấm phết là một space.
- Sau dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than, bao giờ cũng có 2 spaces và chữ sau đó xin viết hoa. Các câu tán thán chỉ dùng một dấu tán thán (dấu chấm than hay dấu chấm hỏi).
- Sau dấu hai chấm mở đầu một câu nói xin chừa hai (2) spaces, để trong ngoặc kép và viết hoa chữ đầu.
- Sau dấu hai chấm để liệt kê thì không cần viết hoa.
- Các từ, ngữ, câu.... nằm trong các dấu ngoặc đơn và ngoặc kép xin để sát với dấu. Nguyên nhóm xin viết cách với từ ngữ trước đó một khoảng cách (space). Thí dụ:
Nơi cư ngụ của tôi là Goden State(California) Clown
Nơi cư ngụ của tôi là Golden State (California) Blush
- Xin tránh viết tắt.
Thí dụ:
VN Clown
Việt Nam Blush
- Các con số, các ký hiệu xin viết thành chữ.
Thí dụ:
Mẹ mang nặng tôi 9 tháng 10 ngày. Clown
Mẹ mang nặng tôi chín tháng mười ngày Blush

Anh yêu em vì. #1: em hiền hòa, #2: em đảm đang. Clown
Anh yêu em vì: thứ nhất, em hiền hòa; thứ hai, em đảm đang. Blush

Những con số quá lớn hay số năm thì có thể được châm chế.

Cám ơn các bạn.

Phượng Các
#2 Posted : Tuesday, September 12, 2006 2:25:16 AM(UTC)
Phượng Các

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 18,674
Points: 19,959
Woman
Location: Golden State, USA

Was thanked: 668 time(s) in 628 post(s)
Xin các bạn vui lòng coi lại từng chữ trong bài các bạn. Chúng tôi e là không có thì giờ sửa các lỗi chính tả và dấu hỏi ngã trong bài. Xin coi đi coi lại trước khi gởi tới.
Cám ơn quý bạn.

Phượng Các
#3 Posted : Tuesday, September 19, 2006 5:14:09 PM(UTC)
Phượng Các

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 18,674
Points: 19,959
Woman
Location: Golden State, USA

Was thanked: 668 time(s) in 628 post(s)
Xin nhắn chung với các chị ở đây là bbt có sửa lại các con số trong bài viết thành chữ. Ví dụ: 13 tuổi = muời ba tuổi. Trừ con số của năm (như 1975) thì để nguyên.Binh Nguyen
#4 Posted : Thursday, September 28, 2006 12:40:02 PM(UTC)
Binh Nguyen

Rank: Advanced Member

Groups: Registered, Editors
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 4,946
Points: 1,584
Location: Đông Bắc Gia Trang

Thanks: 1 times
Was thanked: 36 time(s) in 35 post(s)
quote:
Gởi bởi Phượng Các

Xin các tác giả vui lòng sóat lại trước khi gởi đi:

- Xin xem kỹ chính tả và các dấu hỏi ngã
- Các dấu chấm câu bao giờ cũng đi sát chữ trước đó (không có space)
- Sau dấu phết, dấu chấm phết là một space (một khoảng cách giữa 2 chữ)
- Sau dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than, dấu hai chấm bao giờ cũng có 2 spaces và chữ sau đó xin viết hoa (trừ dấu hai chấm là không cần viết hoa) - (Các dấu này cũng nên để sát chữ cuối cùng của chữ trước. Thí dụ: Trời hôm nay nắng quá!)
- Các từ, ngữ, câu.... nằm trong các dấu ngoặc đơn và ngoặc kép xin để sát với dấu
- Xin tránh viết tắt (Ví dụ: Việt Nam xin đừng viết thành VN)

Cám ơn các bạn.
Thưa các chị,

Nếu chị nào chưa gởi bài tới thì mong các chị coi lại cách đánh bài trên đây của chị Phượng Các, để thống nhất với nhau một cách đánh, nhìn cho đẹp, đỡ phải sửa hoặc đánh lại. Mỗi người làm một tí thì rất nhanh và đỡ cho người lay out. Cám ơn các chị.

Thân mến,

BN.
ngodong
#5 Posted : Sunday, October 1, 2006 1:32:10 AM(UTC)
ngodong

Rank: Advanced Member

Groups: Moderator, Editors
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 3,449
Points: 1,203
Woman

Thanks: 90 times
Was thanked: 36 time(s) in 35 post(s)
Những con số viết lại bằn gchữ nha BN và TT - trừ năm 1999 thì OK
PC
#6 Posted : Thursday, April 17, 2008 9:41:47 PM(UTC)
PC

Rank: Advanced Member

Groups: Moderator, Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 5,669
Points: 28
Woman

Was thanked: 4 time(s) in 4 post(s)
Đưa vào đây để nhắc! Tongue

Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.