Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

11 Pages«<91011
Nữ nhạc sĩ Ngọc Thể
viethoaiphuong
#201 Posted : Thursday, February 21, 2019 2:43:26 PM(UTC)
viethoaiphuong

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 8,946
Points: 9,993

Thanks: 733 times
Was thanked: 98 time(s) in 97 post(s)
viethoaiphuong
#202 Posted : Saturday, March 2, 2019 3:32:58 AM(UTC)
viethoaiphuong

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 8,946
Points: 9,993

Thanks: 733 times
Was thanked: 98 time(s) in 97 post(s)Trầm MặcHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Cánh chim bạt ngàn
Bờ hồ im lặng
Bỗng như mây gió
Nỗi nhớ lất lây

Một áng mây trôi
Âm thầm vô vọng
tiếng hát mơ hổ
rơi vào tim tôi

Nhớ! Vô vàn nhớ!
Con đường-người yêu
Lời thơ diệu vợi
Giai điệu khúc chiều

Những tháng ngày dài
Lảm nên nước mắt
Mơ ngày gặp lại
Âu yếm gọi nhau!

......

Không bao giờ rời
Thỏa cánh tay ôm
Không bao giờ rời
Thỏa cánh tay ôm

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Ngọc Thể
Feb 23 2019


viethoaiphuong
#203 Posted : Monday, March 11, 2019 12:24:50 AM(UTC)
viethoaiphuong

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 8,946
Points: 9,993

Thanks: 733 times
Was thanked: 98 time(s) in 97 post(s)
Acrylic
Marich 10 2109
Ngọc Thể

** bắt đầu vẽ vào giữa thu.... rồi quên lãng..
giờ nhớ ra và hoàn tất....
Hôm nay ngày nắng đẹp khá ấm, quẹt tranh ở ngoài vườn thật là thú vị !!....


viethoaiphuong
#204 Posted : Friday, March 22, 2019 11:49:55 PM(UTC)
viethoaiphuong

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 8,946
Points: 9,993

Thanks: 733 times
Was thanked: 98 time(s) in 97 post(s)


viethoaiphuong
#205 Posted : Wednesday, March 27, 2019 12:43:05 AM(UTC)
viethoaiphuong

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 8,946
Points: 9,993

Thanks: 733 times
Was thanked: 98 time(s) in 97 post(s)
viethoaiphuong
#206 Posted : Wednesday, March 27, 2019 11:45:00 PM(UTC)
viethoaiphuong

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 8,946
Points: 9,993

Thanks: 733 times
Was thanked: 98 time(s) in 97 post(s)

Tặng H và Bê ! Hai người đứng đỉnh đầu đồi này, đỉnh đầu đầu kia đối diện, mình đếm 1,2,3 thì hai người sẽ lăn xuống gặp nhau ở giữa nhá !
Vui đó ! (Nghĩ tới mà thấy mắc cười rồi !!)
March 27 2019


viethoaiphuong
#207 Posted : Thursday, April 11, 2019 6:31:54 AM(UTC)
viethoaiphuong

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 8,946
Points: 9,993

Thanks: 733 times
Was thanked: 98 time(s) in 97 post(s)


viethoaiphuong
#208 Posted : Sunday, April 14, 2019 9:34:42 PM(UTC)
viethoaiphuong

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 8,946
Points: 9,993

Thanks: 733 times
Was thanked: 98 time(s) in 97 post(s)
Một ngày thật buồn, cần vẽ một bức tranh vô đề...

April 14 2019
NT


viethoaiphuong
#209 Posted : Sunday, April 21, 2019 10:15:53 PM(UTC)
viethoaiphuong

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 8,946
Points: 9,993

Thanks: 733 times
Was thanked: 98 time(s) in 97 post(s)
Hạnh phúc bên nhau

April 15 2019
ntviethoaiphuong
#210 Posted : Tuesday, June 11, 2019 10:42:20 PM(UTC)
viethoaiphuong

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 8,946
Points: 9,993

Thanks: 733 times
Was thanked: 98 time(s) in 97 post(s)


Roses
acrylic
Ngọc Thể
2019


viethoaiphuong
#211 Posted : Tuesday, June 18, 2019 11:49:43 AM(UTC)
viethoaiphuong

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 8,946
Points: 9,993

Thanks: 733 times
Was thanked: 98 time(s) in 97 post(s)
SUỐI NGUỒN
acrylic
Ngọc Thể
June 17 2019


viethoaiphuong
#212 Posted : Wednesday, July 31, 2019 5:33:30 AM(UTC)
viethoaiphuong

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 8,946
Points: 9,993

Thanks: 733 times
Was thanked: 98 time(s) in 97 post(s)


Still Life

Acrylic
Ngọc Thể
July 28 2019
( cho một mùa hè Paris, nóng]
viethoaiphuong
#213 Posted : Thursday, August 8, 2019 6:31:21 AM(UTC)
viethoaiphuong

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 8,946
Points: 9,993

Thanks: 733 times
Was thanked: 98 time(s) in 97 post(s)SUMMER FLOWERS
acrylic
Ngọc Thể
August 08 2019

viethoaiphuong
#214 Posted : Tuesday, August 20, 2019 1:24:21 AM(UTC)
viethoaiphuong

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 8,946
Points: 9,993

Thanks: 733 times
Was thanked: 98 time(s) in 97 post(s)


Ballerina
Acrylic
Ngọc Thể
August 17 2019
viethoaiphuong
#215 Posted : Sunday, September 1, 2019 1:04:52 AM(UTC)
viethoaiphuong

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 8,946
Points: 9,993

Thanks: 733 times
Was thanked: 98 time(s) in 97 post(s)

"HỒN BƯỚM MƠ TIÊN"


viethoaiphuong
#216 Posted : Wednesday, September 25, 2019 1:52:12 AM(UTC)
viethoaiphuong

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 8,946
Points: 9,993

Thanks: 733 times
Was thanked: 98 time(s) in 97 post(s)


Hoa tháng chín
Oil painting
Ngọc Thể
Sept 2019
viethoaiphuong
#217 Posted : Friday, October 4, 2019 12:36:16 AM(UTC)
viethoaiphuong

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 8,946
Points: 9,993

Thanks: 733 times
Was thanked: 98 time(s) in 97 post(s)


Yên
Acrylic
Oct 3 2019
Ngọc Thể
viethoaiphuong
#218 Posted : Saturday, December 7, 2019 12:28:24 AM(UTC)
viethoaiphuong

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 8,946
Points: 9,993

Thanks: 733 times
Was thanked: 98 time(s) in 97 post(s)

Green
acrylic
Ngọc Thể
November 2019

viethoaiphuong
#219 Posted : Saturday, January 18, 2020 5:04:45 AM(UTC)
viethoaiphuong

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 8,946
Points: 9,993

Thanks: 733 times
Was thanked: 98 time(s) in 97 post(s)


GIỮA DÒNG ĐÊM
Acrylic
Ngọc Thể
Đông 2020

viethoaiphuong
#220 Posted : Saturday, February 8, 2020 1:48:08 AM(UTC)
viethoaiphuong

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 8,946
Points: 9,993

Thanks: 733 times
Was thanked: 98 time(s) in 97 post(s)
XUÂN ABSTRACT
acrylic
Ngọc Thể
Mùng 1 Tết 2020

Users browsing this topic
Guest (2)
11 Pages«<91011
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.