Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Ahimsa
Tonka
#1 Posted : Sunday, October 6, 2019 1:36:48 PM(UTC)
Tonka

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 9,661
Points: 1,578

Thanks: 325 times
Was thanked: 209 time(s) in 197 post(s)
Tâm từ bi với muôn loại được nhắc đến trong bất kỳ niềm tin hay tín ngưỡng nào, nhưng nhân loại hình như đã quên mất, bị che mắt, hay là biết nhưng vẫn mắt nhắm mắt mở cho qua phà với những điều nên làm.


Phần 1

Phần 2

Phần 3
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.