Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

5 Pages«<345
Chào Ngày Mới, Good Morning, Bonjour
viethoaiphuong
#81 Posted : Friday, January 4, 2019 12:09:34 AM(UTC)
viethoaiphuong

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 7,191
Points: 4,725

Thanks: 638 times
Was thanked: 56 time(s) in 55 post(s)viethoaiphuong
#82 Posted : Saturday, January 5, 2019 12:52:21 AM(UTC)
viethoaiphuong

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 7,191
Points: 4,725

Thanks: 638 times
Was thanked: 56 time(s) in 55 post(s)


viethoaiphuong
#83 Posted : Sunday, January 6, 2019 3:02:55 AM(UTC)
viethoaiphuong

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 7,191
Points: 4,725

Thanks: 638 times
Was thanked: 56 time(s) in 55 post(s)
viethoaiphuong
#84 Posted : Monday, January 7, 2019 12:47:44 AM(UTC)
viethoaiphuong

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 7,191
Points: 4,725

Thanks: 638 times
Was thanked: 56 time(s) in 55 post(s)
viethoaiphuong
#85 Posted : Monday, January 7, 2019 11:58:51 PM(UTC)
viethoaiphuong

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 7,191
Points: 4,725

Thanks: 638 times
Was thanked: 56 time(s) in 55 post(s)
viethoaiphuong
#86 Posted : Wednesday, January 9, 2019 12:42:20 AM(UTC)
viethoaiphuong

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 7,191
Points: 4,725

Thanks: 638 times
Was thanked: 56 time(s) in 55 post(s)

viethoaiphuong
#87 Posted : Thursday, January 10, 2019 12:40:30 AM(UTC)
viethoaiphuong

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 7,191
Points: 4,725

Thanks: 638 times
Was thanked: 56 time(s) in 55 post(s)

viethoaiphuong
#88 Posted : Friday, January 11, 2019 12:37:49 AM(UTC)
viethoaiphuong

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 7,191
Points: 4,725

Thanks: 638 times
Was thanked: 56 time(s) in 55 post(s)

viethoaiphuong
#89 Posted : Saturday, January 12, 2019 1:03:25 AM(UTC)
viethoaiphuong

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 7,191
Points: 4,725

Thanks: 638 times
Was thanked: 56 time(s) in 55 post(s)
viethoaiphuong
#90 Posted : Sunday, January 13, 2019 1:12:24 AM(UTC)
viethoaiphuong

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 7,191
Points: 4,725

Thanks: 638 times
Was thanked: 56 time(s) in 55 post(s)
viethoaiphuong
#91 Posted : Monday, January 14, 2019 12:51:55 AM(UTC)
viethoaiphuong

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 7,191
Points: 4,725

Thanks: 638 times
Was thanked: 56 time(s) in 55 post(s)viethoaiphuong
#92 Posted : Tuesday, January 15, 2019 12:22:04 AM(UTC)
viethoaiphuong

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 7,191
Points: 4,725

Thanks: 638 times
Was thanked: 56 time(s) in 55 post(s)
viethoaiphuong
#93 Posted : Wednesday, January 16, 2019 12:09:59 AM(UTC)
viethoaiphuong

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 7,191
Points: 4,725

Thanks: 638 times
Was thanked: 56 time(s) in 55 post(s)

viethoaiphuong
#94 Posted : Thursday, January 17, 2019 1:26:18 AM(UTC)
viethoaiphuong

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 7,191
Points: 4,725

Thanks: 638 times
Was thanked: 56 time(s) in 55 post(s)

viethoaiphuong
#95 Posted : Friday, January 18, 2019 12:06:31 AM(UTC)
viethoaiphuong

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 7,191
Points: 4,725

Thanks: 638 times
Was thanked: 56 time(s) in 55 post(s)

viethoaiphuong
#96 Posted : Saturday, January 19, 2019 12:58:49 AM(UTC)
viethoaiphuong

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 7,191
Points: 4,725

Thanks: 638 times
Was thanked: 56 time(s) in 55 post(s)
viethoaiphuong
#97 Posted : Sunday, January 20, 2019 12:03:40 AM(UTC)
viethoaiphuong

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 7,191
Points: 4,725

Thanks: 638 times
Was thanked: 56 time(s) in 55 post(s)


viethoaiphuong
#98 Posted : Monday, January 21, 2019 12:19:35 AM(UTC)
viethoaiphuong

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 7,191
Points: 4,725

Thanks: 638 times
Was thanked: 56 time(s) in 55 post(s)
Hoa Hồng cho tất cả & tất cả

cà phê cho những ai thích nếm vị đắng cuộc đời, nhưng là hương thơm cuộc sống !?

viethoaiphuong
#99 Posted : Tuesday, January 22, 2019 12:17:50 AM(UTC)
viethoaiphuong

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 7,191
Points: 4,725

Thanks: 638 times
Was thanked: 56 time(s) in 55 post(s)


Hoa Xuyên Tuyết và màu xanh Hy Vọng
hôm nay, mùa đông 2019 thật sự mới đến, với sự hiển diện của Nữ Thần Băng Giá
gần một nửa bán cầu phía trên (Bắc) phủ đầy không khí lạnh giá, tuyết-băng chào cung nghinh Âu châu và Bắc Mỹ
ngay cả miền bắc Việt Nam cũng bị lạnh, vùng Sơn La, Lai Châu (?) bất ngờ có 'bão tuyết' - tuyết rơi cả 10 cm hồi chiều hôm qua
nhưng lạnh mấy cũng không ngăn cản loài Hoa Xuyên Tuyết vươn lên khỏi tuyết băng, sương giá...
như Ý Chí và Niềm Tin làm nền cho Hy Vọng, để dành sự Chiến Thắng trong mọi cuộc tranh đấu nơi Cuộc Sống giữa cõi đời trầm bể.
thăm ACE nhà PNV quý mến
tình thân
VHP
22/1/2019
chúc tất cả & tất cả ngày mới an lành

Users browsing this topic
Guest (6)
5 Pages«<345
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.