Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

10 Pages«<8910
Du Lịch Âu Châu
viethoaiphuong
#181 Posted : Thursday, October 11, 2018 1:02:38 AM(UTC)
viethoaiphuong

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 6,879
Points: 3,783

Thanks: 620 times
Was thanked: 48 time(s) in 47 post(s)

Manarola - Italia

(s/t - FB)

viethoaiphuong
#182 Posted : Saturday, October 13, 2018 5:28:15 AM(UTC)
viethoaiphuong

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 6,879
Points: 3,783

Thanks: 620 times
Was thanked: 48 time(s) in 47 post(s)

Fontaine Trevi, Roma, Italia

(s/t - FB)

viethoaiphuong
#183 Posted : Tuesday, October 23, 2018 10:54:33 AM(UTC)
viethoaiphuong

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 6,879
Points: 3,783

Thanks: 620 times
Was thanked: 48 time(s) in 47 post(s)

Mostar, Bosnia and Herzegovina, Balkans

( s/t - FB )


viethoaiphuong
#184 Posted : Friday, October 26, 2018 1:53:54 AM(UTC)
viethoaiphuong

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 6,879
Points: 3,783

Thanks: 620 times
Was thanked: 48 time(s) in 47 post(s)

Halstatt, Austria

( s/t FB )
viethoaiphuong
#185 Posted : Saturday, October 27, 2018 4:00:31 AM(UTC)
viethoaiphuong

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 6,879
Points: 3,783

Thanks: 620 times
Was thanked: 48 time(s) in 47 post(s)

Mont Saint Michel, Pháp

(st - FB)
viethoaiphuong
#186 Posted : Monday, October 29, 2018 8:34:24 AM(UTC)
viethoaiphuong

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 6,879
Points: 3,783

Thanks: 620 times
Was thanked: 48 time(s) in 47 post(s)
ACE đi du lịch Âu châu mùa thu nên coi chừng thời tiết thay đổi bất thường
>>
mặc dù lụt lội nhưng người ta vẫn bì bõm đi lại ở Venise le 29 octobre 2018

Venice ngập nước


Rome (AFP) - mực nước lên cao mức lịch sử ở Venice vào chiề thứ Hai. trong lúc cả nước Ý đang báo động mưa bão và thuỷ triều cao.

khoảng trước 15H00 (14H00 GMT), mực nước lên tới đỉnh điểm 156 cm tại Venice

quảng trường Saint-Marc mênh mông như biển nước

đây là lần thứ 6 được ghi nhận những năm gần đây về mực nước cao trên 150 cm: 151 cm vào năm 1951, 166 cm vào năm 1979, 159 cm vào năm 1986, 156 cm vào năm 2008 và kỷ lục là 194 cm vào tháng 11, 1966.

VHP cập nhật tin tức yahoo fr
viethoaiphuong
#187 Posted : Sunday, November 4, 2018 10:40:17 AM(UTC)
viethoaiphuong

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 6,879
Points: 3,783

Thanks: 620 times
Was thanked: 48 time(s) in 47 post(s)

Iceland, water falls


viethoaiphuong
#188 Posted : Friday, November 9, 2018 7:32:51 AM(UTC)
viethoaiphuong

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 6,879
Points: 3,783

Thanks: 620 times
Was thanked: 48 time(s) in 47 post(s)

Venice, Italie về đêm

(s/t FB)

viethoaiphuong
#189 Posted : Thursday, November 15, 2018 8:56:26 AM(UTC)
viethoaiphuong

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 6,879
Points: 3,783

Thanks: 620 times
Was thanked: 48 time(s) in 47 post(s)


Plaza de España, Sevilla, Andalucía, Spain.
Photo by Fermuor.
s/t FB

Users browsing this topic
Guest
10 Pages«<8910
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.