Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Nextdoor
Phượng Các
#1 Posted : Sunday, July 1, 2018 9:41:50 AM(UTC)
Phượng Các

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 18,689
Points: 19,999
Woman
Location: Golden State, USA

Was thanked: 677 time(s) in 637 post(s)
Bên cạnh mạng facebook, twitter ...tôi còn thấy có loại hình Nextdoor dành cho cộng đồng dân cư hàng xóm với nhau . Chỉ những người ở khu vực mới được phép gia nhập (thông qua sự giới thiệu của thành viên trước đó). Nhờ vậy, khu vực có chuyện gì thì được thông báo lên . Cũng là một phát minh hay!
Users browsing this topic
Guest (2)
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.