Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Phượng Các sẽ ít sinh hoạt trong forum
Phượng Các
#1 Posted : Friday, October 6, 2017 8:09:38 AM(UTC)
Phượng Các

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 18,700
Points: 20,043
Woman
Location: Golden State, USA

Was thanked: 654 time(s) in 614 post(s)
Vì lý do riêng, PC sẽ ít sinh hoạt trong forum, nếu có việc gì cần xin các bạn vui lòng liên lac với các chị trong ban điều hành khác (tonka, vuthithienthu, ngodong, linhvang v...v...). Cám ơn các bạn .
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.