Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Tại sao người Khmer thù người Việt
Phượng Các
#1 Posted : Tuesday, March 14, 2017 10:45:48 AM(UTC)
Phượng Các

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 18,516
Points: 19,485
Woman
Location: Golden State, USA

Was thanked: 652 time(s) in 612 post(s)
Thường nghe nói người Cambodia vốn không ưa người Việt, trước đây tôi tưởng là do họ bị mất đất vào tay người Việt . Nhưng mới đây nhân đọc quyển "A History of Khmer Roots Civilization" của Nouth Kimsan Douer, xuất bản tháng 8 năm 1990, trang 34, thấy có ghi là vào khoảng năm 1830s, khi người Việt cai trị xứ Khmer thì họ kỳ thị Phật giáo, bắt sư sãi cởi áo, và vứt ảnh Phật xuống sông, nấu chảy tượng Phật để đúc súng, gây căm phẫn lớn lao cho người Khmer.
Phượng Các
#2 Posted : Tuesday, March 14, 2017 4:54:55 PM(UTC)
Phượng Các

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 18,516
Points: 19,485
Woman
Location: Golden State, USA

Was thanked: 652 time(s) in 612 post(s)
[/URL]
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.