Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Đời sống ở Mỹ, ở Pháp, ở Canada
Phượng Các
#1 Posted : Friday, May 20, 2016 12:56:21 PM(UTC)
Phượng Các

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 18,516
Points: 19,485
Woman
Location: Golden State, USA

Was thanked: 652 time(s) in 612 post(s)
Trong youtube thấy anh Thái Vi Lan đăng tải nhiều clip hữu ích cho người Việt muốn tìm hiểu về đời sống ở Mỹ. Anh Thái Vi Lan ở Seattle .

https://www.youtube.com/...cDLvDXdlThvqcH4uISwSscNG
1 user thanked Phượng Các for this useful post.
Vũ Thị Thiên Thư on 6/2/2016(UTC)
Phượng Các
#2 Posted : Tuesday, May 24, 2016 12:38:02 PM(UTC)
Phượng Các

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 18,516
Points: 19,485
Woman
Location: Golden State, USA

Was thanked: 652 time(s) in 612 post(s)
Trên youtube cũng có các clip của anh Dương Trung Hiếu hay bàn về đời sống ở Hoa Kỳ . Anh DTH cư ngụ tại bang Minnesota

Nhà Tom ở bang Oregon
1 user thanked Phượng Các for this useful post.
Vũ Thị Thiên Thư on 6/2/2016(UTC)
Phượng Các
#3 Posted : Friday, May 27, 2016 5:06:18 AM(UTC)
Phượng Các

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 18,516
Points: 19,485
Woman
Location: Golden State, USA

Was thanked: 652 time(s) in 612 post(s)
Cũng cùng chủ đề trên là kênh của BienXanhNangAm. Nắng Ấm cư ngụ tại San Jose.

https://www.youtube.com/watch?v=YRdBSWd4NEY

Cùng cư ngụ tại San Jose có Thang Truong

Em của Nắng Ấm là BienXanhNangVang thì ở Nam Cali

cùng ở Nam California có Mike Duong
1 user thanked Phượng Các for this useful post.
Vũ Thị Thiên Thư on 6/2/2016(UTC)
Phượng Các
#4 Posted : Wednesday, July 27, 2016 9:24:53 AM(UTC)
Phượng Các

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 18,516
Points: 19,485
Woman
Location: Golden State, USA

Was thanked: 652 time(s) in 612 post(s)
Vùng bờ Đông nước Mỹ thì có anh Tony Nguyen cũng trong youtube .
Phượng Các
#5 Posted : Wednesday, October 12, 2016 7:13:07 AM(UTC)
Phượng Các

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 18,516
Points: 19,485
Woman
Location: Golden State, USA

Was thanked: 652 time(s) in 612 post(s)
Khu Little Saigon ở Nam Cali có anh Mike Duong:

https://www.youtube.com/...UCwCYhjYULob8DlKrThfE6sA
Phượng Các
#6 Posted : Saturday, November 5, 2016 2:59:17 PM(UTC)
Phượng Các

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 18,516
Points: 19,485
Woman
Location: Golden State, USA

Was thanked: 652 time(s) in 612 post(s)

Bên Pháp có anh Đức với kênh: Đời Sống Bên Pháp. Anh Đức cư ngụ tại Bordeaux:

https://www.youtube.com/...UCIEzIOlQIrRfhPi92gKrKaw
Phượng Các
#7 Posted : Sunday, November 6, 2016 7:21:53 AM(UTC)
Phượng Các

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 18,516
Points: 19,485
Woman
Location: Golden State, USA

Was thanked: 652 time(s) in 612 post(s)
Cuộc sống Canada, channel của Steven Nguyen:

https://www.youtube.com/...UCajjCKzfISE1f-s17eOlKCQ
Phượng Các
#8 Posted : Wednesday, November 9, 2016 7:37:53 AM(UTC)
Phượng Các

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 18,516
Points: 19,485
Woman
Location: Golden State, USA

Was thanked: 652 time(s) in 612 post(s)
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.