Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Nữ Thần Tự Do
PC
#1 Posted : Thursday, March 12, 2009 4:00:00 PM(UTC)
PC

Rank: Advanced Member

Groups: Moderator, Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 5,669
Points: 28
Woman

Was thanked: 4 time(s) in 4 post(s)


Hình chụp tại công viên Luxembourg (Paris)


Phượng Các
#2 Posted : Tuesday, April 29, 2014 7:44:14 AM(UTC)
Phượng Các

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 18,611
Points: 19,770
Woman
Location: Golden State, USA

Was thanked: 660 time(s) in 620 post(s)


Tuợng dựng tại Cần Đuớc tháng 9 năm 1964
(hình chụp lại từ sách)
nguyen1
#3 Posted : Wednesday, May 7, 2014 6:07:08 PM(UTC)
nguyen1

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 6/23/2013(UTC)
Posts: 1,192
Points: 3,600

Was thanked: 110 time(s) in 98 post(s)


Thời Pháp ở Hà Nội cũng có 1 tượng và được gọi là tượng bà Đầm Xoè.


Còn tượng trong D W Reynolds Center for American Art and Portraiture, Washington, DC có thể là 1 trong những tượng nhỏ được đúc đầu tiên của tác giả:Phượng Các
#4 Posted : Monday, May 26, 2014 11:10:16 AM(UTC)
Phượng Các

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 18,611
Points: 19,770
Woman
Location: Golden State, USA

Was thanked: 660 time(s) in 620 post(s)


Statue of Liberty - Tulia, TX
sưu tầm trên Net
Phượng Các
#5 Posted : Monday, May 26, 2014 11:32:47 AM(UTC)
Phượng Các

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 18,611
Points: 19,770
Woman
Location: Golden State, USA

Was thanked: 660 time(s) in 620 post(s)


Texas State Capitol
hình sưu tầm trên Net
Phượng Các
#6 Posted : Thursday, July 10, 2014 5:41:05 PM(UTC)
Phượng Các

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 18,611
Points: 19,770
Woman
Location: Golden State, USA

Was thanked: 660 time(s) in 620 post(s)
Hình chụp tại Hollywood Bowl
Phượng Các
#7 Posted : Friday, December 26, 2014 6:00:37 PM(UTC)
Phượng Các

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 18,611
Points: 19,770
Woman
Location: Golden State, USA

Was thanked: 660 time(s) in 620 post(s)


Tượng này có tên là Nữ thần Thi ca (The Liberty of Poetry) tại vuơng cung thánh đường Santa Croce, Florence, Ý Đại Lợi. Nữ thần Thi ca là biểu tượng của tự do trong nghệ thuật và sáng tạo. Một tay nàng cầm cây lý lạp cầm (lyre) và vòng nguyệt quế. Tay phải nàng cầm một đoạn xích giơ cao, ngụ ý sự đập tan chuyên chế bạo ngược. Người ta cho rằng tượng này là nguồn cảm hứng cho tượng Nữ thần Tự do ở New York. Nhà sáng tạo nên tượng ở New York là Bartholdi từng sống ở Florence năm 1870. Năm 1883 tượng Thi ca do Pio Fedi tạo tác được đặt ở nhà thờ này để tuởng niệm Nicolini và năm 1887 tuợng Tự do được dựng lên ở New York!
Phượng Các
#8 Posted : Saturday, January 17, 2015 7:14:10 AM(UTC)
Phượng Các

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 18,611
Points: 19,770
Woman
Location: Golden State, USA

Was thanked: 660 time(s) in 620 post(s)


chụp tại Venice, Ý
Phượng Các
#9 Posted : Saturday, July 4, 2015 12:38:32 AM(UTC)
Phượng Các

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 18,611
Points: 19,770
Woman
Location: Golden State, USA

Was thanked: 660 time(s) in 620 post(s)


Ở Tokyo
Phượng Các
#10 Posted : Sunday, August 30, 2015 12:14:02 AM(UTC)
Phượng Các

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 18,611
Points: 19,770
Woman
Location: Golden State, USA

Was thanked: 660 time(s) in 620 post(s)


Ở Laguna, CA
nguyen1
#11 Posted : Monday, August 31, 2015 10:31:46 AM(UTC)
nguyen1

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 6/23/2013(UTC)
Posts: 1,192
Points: 3,600

Was thanked: 110 time(s) in 98 post(s)
New YorkPhượng Các
#12 Posted : Monday, August 1, 2016 10:10:26 AM(UTC)
Phượng Các

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 18,611
Points: 19,770
Woman
Location: Golden State, USA

Was thanked: 660 time(s) in 620 post(s)


Huntington Beach (or Sunset Beach, CA)
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.