Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Diana
PC
#1 Posted : Sunday, October 7, 2007 4:00:00 PM(UTC)
PC

Rank: Advanced Member

Groups: Moderator, Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 5,669
Points: 28
Woman

Was thanked: 4 time(s) in 4 post(s)
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Diana and the Hounds

Ảnh chụp tại công viên Melbourne

PC
#2 Posted : Friday, June 26, 2009 5:51:21 PM(UTC)
PC

Rank: Advanced Member

Groups: Moderator, Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 5,669
Points: 28
Woman

Was thanked: 4 time(s) in 4 post(s)


Diana the Huntress
Joseph Nollekens

Roman goddess of hunting
V&A Museum, London
Phượng Các
#3 Posted : Monday, June 23, 2014 10:24:42 AM(UTC)
Phượng Các

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 18,610
Points: 19,767
Woman
Location: Golden State, USA

Was thanked: 660 time(s) in 620 post(s)


Huntington Gardens
xv05
#4 Posted : Friday, July 4, 2014 4:10:34 AM(UTC)
xv05

Rank: Advanced Member

Groups: Registered, Editors
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 5,044
Points: 3,390
Woman
Location: Lục điạ hình trái táo

Thanks: 340 times
Was thanked: 45 time(s) in 44 post(s)
Quote:Diana and the Hounds

Ảnh chụp tại công viên Melbourne


Bức tượng trên là ở Fitzroy Gardens, Melbourne đó chị PC
.
.
Phượng Các
#5 Posted : Tuesday, July 8, 2014 7:41:01 AM(UTC)
Phượng Các

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 18,610
Points: 19,767
Woman
Location: Golden State, USA

Was thanked: 660 time(s) in 620 post(s)
Cám ơn xv cho chị biết, đám hình chụp ở Melbourne của chị bị mất trong cái dĩa mà chị không biết lạc mất ở đâu, may còn ba tấm trong photobucket, để chị mang tấm này và hai tấm kia sang mục Down Under.
Phượng Các
#6 Posted : Wednesday, July 1, 2015 11:11:18 PM(UTC)
Phượng Các

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 18,610
Points: 19,767
Woman
Location: Golden State, USA

Was thanked: 660 time(s) in 620 post(s)


Không thấy bảng tên nhưng nhiều phần chắc là tượng Diana, tại công viên Ueno, Tokyo
Phượng Các
#7 Posted : Thursday, August 27, 2015 11:33:38 AM(UTC)
Phượng Các

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 18,610
Points: 19,767
Woman
Location: Golden State, USA

Was thanked: 660 time(s) in 620 post(s)


Cũng không thấy bảng tên, tượng ở cửa thư viện Huntington Gardens
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.