Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Phòng ẩn bàn thảo
Phượng Các
#1 Posted : Monday, September 16, 2013 1:28:02 PM(UTC)
Phượng Các

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 18,611
Points: 19,770
Woman
Location: Golden State, USA

Was thanked: 660 time(s) in 620 post(s)
Theo yêu cầu của chị chủ biên tuyển tập 2014, một phòng ẩn dành để sửa chánh tả các bài gởi về hoặc để bàn chuyện tiền nong hay các việc tế nhị khác không bàn bên ngoài được đã được thiết lập\. Danh sách các vị được access vào phòng này gồm có: Vũ thị Thiên Thư, ngodong, Ba Tê, Liêu thái thái, Linh Vang, xv05, Bình Nguyên, Thi Hạnh, Từ Thuỵ (trong danh sách các bạn cộng tác thực hiện tuyển tập). Nếu các bạn có tên trên không "thấy" phòng này, xin vui lòng báo tin cho Phượng Các hoặc tonka biết để được đưa tên vào.

Xin lưu ý là phòng ẩn chỉ để bàn những việc tế nhị, các đề tài khác xin các chị vui lòng post trong diễn đàn thường để mọi thành viên và các tác giả được thông tin\. Phòng ẩn sẽ chỉ có tính cách tạm thời và sẽ được xoá bỏ hoặc khoá lại sau khi tuyển tập thành tựu và phân phối\.

Nếu các chị nào muốn tham gia vào ban công tác, xin vui lòng liên lạc với chị Vũ thị Thiên Thư để được thêm tên vào phòng ẩn này\.

Thân mến,
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.