Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Tâm-Hồn Cao-Thuợng
ngodong
#1 Posted : Saturday, May 14, 2005 4:00:00 PM(UTC)
ngodong

Rank: Advanced Member

Groups: Moderator, Editors
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 3,447
Points: 1,197
Woman

Thanks: 90 times
Was thanked: 36 time(s) in 35 post(s)


1) Chiều nay ngày Chủ-Nhật 15-5-2005 San Jose, CA, tại hội-trường Học-khu Flanklin McKinley, góc Senter - San Jose gần Costco, lúc 2:00PM.

Được trình bày bởi các diễn-giả: Giáo sư Tòan-Phong Nguyễn-Xuân-Vinh giới-thiệu tác-phẩm THÉP Và MÁU, Trung-tuong Hòang-Xuân-Lãm, nguyên Chỉ-huy-trưởng Thiết-Giáp, giới-thiêu tác-giả. Gia-đinh dịch-giả giới-thiệu nguyên-bản Tâm-Hồn Cao-Thuợng của nhà Giáo Hà-Mai-Anh, được tái-bản vào dịp này. Đại-tá Giao-chỉ Vũ-Văn-Lộc: Đọc sách của Thầy.

2) Westminster, CA, ngày Chủ-Nhật 22-5-2005 tai hội-trường Nhật-báo Người Việt, 14772 Moran Street, luc 1:00 PM.

Được trình-bày bởi các diễn-giả: Cựu chuẩn-tướng Lý-Tòng-Bá, nguyên Chỉ-huy-trưởng Thiết-giáp, giới-thiệu tác-phẩm. Cựu thiếu-tá Hàng-Phong-Cao giới-thiệu tác-giả.
Gia-đinh dịch-giả giới-thiệu nguyên-bản Tâm-Hồn Cao-Thuợng của nhà Giáo Hà-Mai-Anh,


3) Houston, Texas, ngày Chủ-Nhật 5-6-2005 tại hội-trường Asian Center, 11122 Bellaire Blvd, góc Bellaire và Boone, 1uc 1:30PM.

Được trình-bày bởi các diễn-giả: Cựu chuẩn-tướng Thiết-giáp Trần-Quang-Khôi, nguyen tư-lệnh Lữ-đòan 3 Kỵ-binh, giới-thiệu tác-phẩm. Ông Nguyễn-Ngọc-Bích giới-thiệu tác-giả. Giáo-sư Đàm-Quang-Hưng giới-thiệu nguyên-bản Tâm-Hồn Cao-Thuợng của nhà Giáo Hà-Mai-Anh.


4) Arlington, Virginia, chiều Chủ-Nhật 12-6-2005 tại Trường Luật, George Mason University, 3401 Fairfax Dr., lúc 2:30PM, với các diễn-giả: Cựu thiếu-tướng Nguyễn-Duy-Hinh, nguyên Chỉ-huy-phó Thiết-giáp-binh, cựu chuẩn-tướng Trần-Quang-Khôi, nguyên tư-lệnh Lữ-đòan 3 Kỵ-binh giới-thiệu tác-phẩm, Luật-sư Đỗ-Ngọc-Phú, giới-thiệu tác-giả, và nguyên-bản Tâm-Hồn Cao-Thuợng cua nhà Giáo Ha-Mai-Anh.


Trân-trọng kính mời.
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.