Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Post của chị Liêu???
Khánh Linh
#1 Posted : Sunday, July 8, 2012 4:37:07 PM(UTC)
Khánh Linh

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 1,775
Points: 1,317

Thanks: 139 times
Was thanked: 110 time(s) in 98 post(s)
Statistics có ghi:

"Last post Today at 1:14:36 PM(UTC) by Liêu thái thái."

Sao KLinh không thấy post của chị Liêu ở đâu hết.Confused
Khánh Linh
#2 Posted : Sunday, July 8, 2012 4:44:57 PM(UTC)
Khánh Linh

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 1,775
Points: 1,317

Thanks: 139 times
Was thanked: 110 time(s) in 98 post(s)
Stat mới đổi thành:

"Last post Today at 3:14:36 PM by Liêu thái thái."

Nếu đổi nữa thì KLinh chịu thua đó nhe.:Shocked
Phượng Các
#3 Posted : Monday, July 9, 2012 5:35:05 AM(UTC)
Phượng Các

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 18,512
Points: 19,473
Woman
Location: Golden State, USA

Was thanked: 652 time(s) in 612 post(s)
PNV có lập phòng ẩn dành cho các mods\. Các posts trên của chị Liêu là từ phòng ẩn\. Đây là "bọ" của forum mới này\. Hy vọng admin sẽ để mắt tới và sửa lại\.
Khánh Linh
#4 Posted : Monday, July 9, 2012 8:41:08 AM(UTC)
Khánh Linh

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 1,775
Points: 1,317

Thanks: 139 times
Was thanked: 110 time(s) in 98 post(s)
Cám ơn chị PC.Rose
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.