Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Nhắn Tiểu Thu và Vũ Thị Như Hoa
PC
#1 Posted : Friday, December 4, 2009 4:00:00 PM(UTC)
PC

Rank: Advanced Member

Groups: Moderator, Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 5,671
Points: 34
Woman

Was thanked: 4 time(s) in 4 post(s)
PC có email cho hai chị báo tin sách đã in xong, nhưng chưa thấy hồi âm. Có ai liên lạc đuợc hai chị thì xin báo tin giùm.

PC
#2 Posted : Thursday, December 10, 2009 7:02:10 AM(UTC)
PC

Rank: Advanced Member

Groups: Moderator, Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 5,671
Points: 34
Woman

Was thanked: 4 time(s) in 4 post(s)
Đã liên lạc được với tác giả Tóc Tém. Còn chị Tiểu Thu vẫn chưa nghe...


PC
#3 Posted : Saturday, December 12, 2009 6:38:00 AM(UTC)
PC

Rank: Advanced Member

Groups: Moderator, Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 5,671
Points: 34
Woman

Was thanked: 4 time(s) in 4 post(s)
Đã liên lạc đuợc với chị Tiểu Thu.
Vâỵ coi như chúng ta không thiếu ai hết. Rosebeerchug
ngodong
#4 Posted : Saturday, December 12, 2009 8:18:39 AM(UTC)
ngodong

Rank: Advanced Member

Groups: Moderator, Editors
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 3,449
Points: 1,203
Woman

Thanks: 90 times
Was thanked: 36 time(s) in 35 post(s)
Khổ là em lại phải đi ra bưu điện xếp hàng nữa.
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.